11 Nisan 2008 Cuma

ELMADAĞ'DA TİRİT YENİR
Elmadağ Barut Fabrikası Çalışanlarına Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şubesi tarafından bir öğle yemeği verildi. Yemeğe Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Yönetimi ve Elmadağ Barut Fabrikası Çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda Bir Konuşma yapan Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ “Biz sendikacılığı İnsana hizmet etme amacı olarak görüyoruz . Üyelerimizin ve memurlarımızın hizmetine talip olduk ve bunu da şerefli bir görev addettik. Sendikamız hizmet sendikacılığı anlayışını benimsemiştir üyelerinin hak ve çıkarlarını her alanda koruyup geliştirmesi temel amacıdır. Bizim sendikacılığımız ilke sendikacılığıdır. Sendikamız demokrasiden insan hak ve özgürlüklerinden yana olduğunu belirtti.”

Konuşmasında Örgütlenmenin önemine de değinen İBİŞ, "Adil Bir Yaşam Mücadelesinde, Gelir Dağılımında Eşitlik İçin; Güvenlikli ve Sağlıklı Bir İş Ortamı İçin; Sosyal Güvenlik Haklarımızı Geliştirmek, Sosyal Politikaların Uygulanması Konusunda Baskı Unsuru Olabilmek ve Her Düzeyde Yönetimlere Ortak Olmak İçin kamu çalışanları örgütlenmesi gerekmektedir. Ülkedeki Demokrasinin gelişebilmesi için sivil toplum örgütlenmeleri desteklenmelidir. Örgüt olarak bizden beklenen rolümüzü biliyoruz. Sorunun parçası olmak yerine çözümün tarafı olma kararlığımız sürecektir. Enerji Bir-Sen olarak demokrasinin alanını genişletmek temel hedeflerimizdendir. Özgürleştirici sendikacılıkta öncüyüz, etkiliyiz ve yetkili olacaklarını" belirtti.

Hiç yorum yok: