11 Temmuz 2008 Cuma

KİTLERİ SAT KURTUL DEĞİL, SORUNLARI ÇÖZ KURTUL


Başkent EDAŞ ve Sakarya EDAŞ Genel Müdürlükle sorumluluk arzlarının özelleştirilmesinden ve memurlara yapılan % 3,96 `lık maaş zammına tepki için ,Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünü önünde basın açıklaması yapıldı.


Memur maaşlarına yapılan yüzde 3.96’lık maaş zammı, çalışanların yüzünü güldürmedi.
Elektriğe yapılan %22’lik zam bile memur maaşlarına yapılan reel kaybımız arasındaki farkı gözler önüne sermektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu, gelir gurubu ayırt etmeden 415 maddeyi içeren tüketici fiyatları endeksinde altı aylık enflasyonu yüzde 6 olarak ilan etti. Resmi enflasyon açıklamasının ardından, devlet memurları ve sözleşmeli maaşlarında 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 3.96 zam yapılacağı açıklandı. Ancak açıklanan maaş ve enflasyon zammı, pazar ve mutfak enflasyonu ile örtüşmemektedir.
Hükümetin öngördüğü hedeflenen enflasyon tutmamış, tahminlerin üzerinde çıkmıştır. Alt ve orta gurup kesimin harcamaları ve pazardaki enflasyon dikkate alınırsa-ki dikkate alınmalıdır- açıklanan maaş zammı çok düşük kalmış, memur ve sözleşmelileri mutlu etmemiştir. Memur pazar ve mutfak enflasyonuna göre en az yüzde 5 alacaklıdır. Yapılan yüzde 3.96’lık maaş zammına yüzde 5 daha eklenmelidir. Memur Sen olarak, açlık ve yoksulluk sınırları dikkate alınarak memur maaşlarında mutlaka iyileştirmenin yapılmasını, memurların insanca yaşayabileceği bir düzeye çıkarılmasını bekliyoruz.,Dedi

Genel Başkan TONBUL ,TEDAŞ bağlılarında yapılan özelleştirme için sözlerine şöyle devam etti.
Sat Kurtul mantığı çözüm değil. Sermayenin ve rantçıların kamu ya ait işletmelere gözlerini diktiği, dünyamızda yaşanan ekonomik krizlerin ve IMF politikalarının acı reçetelerinin uygulandığı ülkemizde, Ali Cengiz oyunlarının oynandığı özelleştirme sürecinde, hükümetçe uygulanan, yanlış politikalarla, milletimizin ülkemizin geleceğine ambargolar konulmaktadır.
Hepimizce malum olduğu gibi, en son yaşadığımız, şahit olduğumuz Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş ile Sakarya Elektrik Dağıtım. AŞ’nin, özelleştirilmelerinde Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş ihalesinde en yüksek teklif 1,2 milyar dolar, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ’nin ise 600 milyon dolar ‘a satılarak, İki ihale de yabancı ortaklı konsorsiyumlarda kalmıştır. İhale sürecinde firmaların ihalelerden karşılıklı menfaatleri doğrultusunda çekilmeleri çok manidardır. Bizler bu özelleştirmelerde yapılan rantçıların ayak oyunlarını ülkemizde, millet olarak sürekli görmekteyiz. Biz bu Ali Cengiz oyununu yakinen bilmekteyiz. Kaybeden devletimiz ve milletimiz olurken, kazananlar ise yabancı ve rantçı sermayeler, tröstler ve konsorsiyumlar olmaktadır.
Bizler Enerji Bir-sen olarak, insan merkezli dışında kalan, bir özelleştirmeye, Hayır diyoruz. Ve soruyoruz devlet elinde zarar eden KİT’ler ne oluyor da özelleştirilince, yağma Hasan’ın böreği gibi peşkeş çekilerek yabancı sermayelere satılınca kısa sürede kar’a geçiyor. Kit’ler değil, Kit’leri yönetenlerin, işletenlerin beyinleri özelleştirilsin. Enerjinin özelleştirilmesi demek bir ülkenin can damarlarından birinin kesilmesi demektir. Enerji arzlarının özelleştirilmesin de, tüm dünya da özelleştirme politikaları çok dikkatle gözden geçirilmekte, ülkeler ekonomik ve stratejik planlar hazırlayarak enerji güvenliğini, sürekliliğini korumaya çalışmakta iken, 90’lı yıllardan günümüze kadar görev alan özeleştirmeleri çare bilen, hükümetler enerjide aydınlık geleceğimizi, karartmak için mesailerini harcamaktadır. Hükümet, Kemal Derviş’in ve IMF ‘in politikaları aynen uygulamakta ve göz göre göre “Harakiri” yapmaktadır. Günün kurtarılması yerine, yarınların ve geleceğin kurtarılması üzerine planlar ve programlar yapılmalı, enerjide özelleştirme olmamalıdır. Ülkemizi, özelleştirilmeler de yapılan bu yanlışlar büyük bir kaosun eşiğine sürüklemektedir.
Bu yanlış’a, son verin!
Özelleştirilmeden dolayı belirsizlik yaşayan, mağdur olan yüz binlerce Kamu çalışanlarının ekmeği ile oynamayın, rantçılara muhtaç etmeyin, yabancı sermayenin ekmeğine yağ sürmeyin. Darboğazda olan Enerjinin özelleştirilmesi, gelecekte tehlike arz eden yabancı sermayelere satılması yerine, önlemler alınmalı, enerjide alternatif paketler hazırlanmalı, enerjiye yatırımlar yapılmalıdır. Yıllardır ihmal edilen zarar edilmesine göz yumularak özelleştirme yolu ile yabancı sermayelerinin kucağına itilen enerjide, üretimin, iletimin ve dağıtımın bakım ve onarımlarının yapılması, dağıtım şebekelerinin yenilenmesi, Hidroelektrik ve rüzgâr santrallerine önem verilmesine, alternatif kaynaklara yön verilmesine ve Nükleer santrallerin hizmete girmesinin çok geç kalındığı, bir an önce düğmeye basılmasının gerektiğini söylüyoruz.
Enerji Bir-sen olarak, Kit’leri sat kurtul değil, sorunlarını çöz kurtul diyoruz. Çünkü Enerjide Milli politikalarımızı koymadığımız ve korumadığımız takdirde; Yabancı sermayelerin figüranı ve IMF politikalarının Kobayı olmaktan hiç kurtulamayacağız. Aslanlar kendi hikâyelerini yazmadıkları sürede, avcıların yalan hikâyelerine katlanmak zorunda kalırlar.
Bizler bu yanlışın sona ermesi için her zaman, her yerde hukuki süreci devam ettireceğiz, devletimiz ve milletimizin zararına olan özelleştirme ile sürekli mücadele edeceğiz

Hiç yorum yok: