9 Ekim 2008 Perşembe

İŞ EŞİT Mİ?

Her gün Askerimizin ve polisimizin şehit edildiği daha Aktütün’deki saldırının üstünde bir hafta geçmeden Diyarbakır’daki hain saldırıda polislerimiz şehit olmuştur şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Hükümetimizden ve yetkililerimizden etkin bir terörle mücadele sistemimin geliştirilmesini istiyoruz.
Henüz resmi gazetede yayımlanmayan ancak Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanan Yüksek Planlama kurulu kararları KİT’lerde çalışan Kamu çalışanlarının beklentisini boşa çıkarmış Kamu çalışanlarını ve ailelerini üzmüştür.
Kurumlar arasında ücret adaleti sağlanmasını amaçlayan Eşit işe Eşit ücret Kararnamesi, Kurumların içerisinde adaleti yerle bir etmiştir. Çalışma barışını tamamen yok etmiştir. Resmi gazetede yayınlanmadan bu kararın Kamu çalışanları lehine değiştirilmesidir. Bu konuda Memur-Sen genel Merkezi gerekli girişimleri yapmakta ve yapmaya devam etmektedir.
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’la tarafından açıklanan ve kamuda çalışan personelleri ilgilendiren 103 YTL.den başlanılarak personele ek ödeme yapılması kararlaştırılmış ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ancak Bu KİT’lerde çalışanlara YPK Kararı böyle çıkması halinde başbakanımızın sözü havada kalacaktır.
Yapılan ücret düzenlemeleri ile çalışanlarımızın büyük bölümü ardı ardına mağdur edilmekte hakkaniyet sınırları dışına çıkılmakta kamu da çalışma barışı gitgide bozulmaktadır. Bu sebeple, artık bu işe dur demenin zamanı gelip geçmektedir. Elbette Kamu ücret adaletsizliğinin giderilmesi ne denge Tazminatı ne de ek ödemelerle yapılması mümkün olmadığı açıkça görülmüştür. 657 Sayılı kanun, 399 I ve II sayılı cetvel, 4/B ve 4/C ve daha çok sayıda Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ile bu adaletsizliği gidermek mümkün değildir. Tüm yasal düzenlemelerin yerine yeni bir Kamu Personel Mevzuatı artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamu da çalışan 2 milyonu aşkın memur tek bir mevzuatla yönetilmelidir. Hatta, çoğu memur arkadaşımız işçi arkadaşlardan daha ağır şartlarda görev yapmaktadır. Sosyal taraflarca üzerinde mutabakat sağlanacak bir yasa ile Kamu çalışanının tanımlamasının yeniden düzenlenerek “memur ve işçi” yerine “çalışan” tanımı yapılarak tüm Kamu çalışanları tek bir ücret ve sosyal hak yasası altında toplanmalıdır.
Aksi halde Kurumlar arasında ücret adaleti sağlanması amaçlayan Eşit işe Eşit ücret kararnamesi, Kurumların içerisinde adaleti yerle bir etmiş olacaktır.
YPK kararı kendi içerisinde de tutarsızlık taşımaktadır.Mühendislere % 68 oranında ek ödeme verilirken, Teknik ressam ve labaranta ise % 34 oranında verilmiş olmaktadır. İdari memurlara ise denge tazminatı oranı olan % 28 oranında kabul edilemez bir ek ödeme verilmiştir. Mühendise 195 YTL ,Teknikere 25 YTL, idari Memura ise, 0 ytl yansımış olacaktır. Bu durum Kurumlar arası ücret adaletsizliğini iyice körüklemiştir. Bu zam Mühendise Maliye Bakanlığı bürokratları yaptıkları bu çalışma ile ücret adaletsizliğini ortadan kaldırmak yerine kaos oluşturmuştur. Sendika genel merkez yönetimimiz ve Hukuk danışmalarımız yaptıkları istişare neticesinde YPK kararının Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip hukuksal girişimlerde bulunulacak. Konfederasyonumuz ve diğer sendikalarımızla yapacağımız istişare neticesinde gerekli sendikal hak arama mücadelemiz devam edecektir.

Hiç yorum yok: