4 Aralık 2008 Perşembe

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA VE ÇİKOLATA DAĞITIMI YAPILDI
Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şubesi Kurban Bayramı için hazırladığı bayram çikolatası ve kolonyalarını üyelerine dağıttı. Bayramlaşma ve çikolata dağıtımında bir konuşma yapan Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şube başkanı Cebrail İbiş, Bayram İnsanlığa Barış ve huzur getirmesi temennisyle başlayan ibiş , Sendikamız bugün, sosyal hayatın kurallarına bağlılığı, iş ahengini, çalışma hayatında barışı, ülkemizde ve dünyada tüm insanlar arasında kardeşlik ve dayanışmanın kurulmasını, insan, hak ve hürriyetlerinin herkes tarafından kullanılması için çaba harcamayı, çalışma şartlarını uluslar arası standartlara çıkarmak için gayret göstermeyi, memur-işveren arasında çatışmayı öngören sınıf ve ücret sendikacılığının aksine, menfaat paralelliğine dayanan ilkeli ve sorumlu sendikal anlayışı geliştirmeyi, haksız rekabetin ve yoksulluğun önüne geçmek için kitlelerin örgütlenmesini ve eğitilmesini, ülkemizin kalkınmasına ve halkımızın refahına katkı sağlayacak her türlü ekonomik ve sosyal reformları desteklemeyi amaçlamaktadır. Sendikamız İçinden çıktığı ve içinde yaşadığı toplumun yerli ve milli değerlerine duyarlılığı varoluş amacının nirengi noktalarından biridir.Adil Bir Yaşam Mücadelesinde, Gelir Dağılımında Eşitlik İçin; Güvenlikli Ve Sağlıklı Bir İş Ortamı İçin; Sosyal Güvenlik Haklarımızı Geliştirmek, Sosyal Politikaların Uygulanması Konusunda Baskı Unsuru Olabilmek ve Her Düzeyde Yönetimlere Ortak Olmak İçin kamu çalışanları örgütlenmesi gerekmektedir. Ülkedeki Demokrasinin gelişebilmesi için sivil toplum örgütlenmeleri desteklenmelidir.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, bir an önce değiştirilmeli, sendikacılığın ana unsuru olan yönetime katılma, grev ve toplu pazarlık hakkı memura verilmeli , Gelir dağılımın adil bir şekilde gerçekleştirilmelidir., Kamuda çalışan işçi ve memur maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmeli, memurların yönetime katılımının sağlanabilmesi ve demokrasinin hayatın her aşamasına uygulanabilmesini, Halkın ihtiyaçlarına cevap verebilen sivil bir anayasanın bir an önce hayata geçirilmesi Çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması, Yıllarca kamuda görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Memurlarımız emekli aylık ve ikramiyeleri yükseltilmelidir.Biz sendikacılığı insana hizmet etmenin bir aracı olarak görmekte ve merkezimize insanı alarak sendikacılık yapmakta, bu anlayışı temsil etmekteyiz. dedi.

Hiç yorum yok: