5 Aralık 2008 Cuma

YPK MAĞDURLARI İÇİN BAKAN BAŞESGİOĞLU İLE TEKRAR GÖRÜŞTÜKYPK MAĞDURLARI İÇİN BAKAN BAŞESGİOĞLU İLE TEKRAR GÖRÜŞTÜK

Toplu görüşme sonucu alınan kararların uygulanmasında takibi sürdüren Memur Sen, isteklerini tekrar gündeme getirdi, Bakan Başesgioğlu’ndan özellikle YPK mağdurları için destek sözü aldı.
Memur Sen Konfederasyonu Başkanı Ahmet Gündoğdu, beraberinde Memur Sen Genel Sekreteri ve Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Memur Sen Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreterive Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Toç Bir Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Memur Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Halil İbrahim Kütük ve Bayındır Memur Sen Genel Başkanı Abdulhadi Karasapan’la birlikte Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu’nu ziyaret ederek, YPK mağduru memurların sorunlarını tekrar dile getirdi.
Başbakanlık’taki görüşmede, 26 Eylül 2008 tarih ve 2008-T-16 sayılı YPK kararından dolayı meydana gelen hak kayıpları konusu görüşüldü.
Görüşmede, 4 ve 5. grupda yer alıp, bir yüksek öğrenimi bitiren memur personelin bir üst gruptan ücret alırken, YPK kararıyla bunun kaldırılması ve bunun telafisi için ikinci bir YPK kararının çıkartılacağı söylenmesine rağmen bu güne kadar yenisi çıkmadığından personel ücretlerinde geriye gidiş yaşandığı ve bunun acilen düzeltilmesi istendi.
Memur Sen heyeti, ayrıca yine ek ödemeden kaynaklanan ve gruplarda yer alamayan şef, teknik şef, müdür yardımcısı, tabip, baştabip, avukat ve ikinci grupta yer alan hemşire, başhemşire, ekonomist, fizik ve kimyacı, jeolog, muhasebeci ve bunun gibi unvan gruplarına; 3, 4 ve 5. grupta yer alan ptt dağıtıcıları, memur, aşçı gibi personele verilmeyen ek ödemeden bu meslek gruplarının da faydalandırılmasını istedi.
Hiyerarşik yapıdan kaynaklanan ve kamuda huzursuzluğa sebep olan bölge müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ünvanlı personelin de ek ödemelerinin yeniden düzenlenmesini isteyen Memur Sen heyeti, KİT’lerde yer alan 1 sayılı cetvele tabi personelin de ek tazminat oranının yükseltilmesi talebini tekrarladı ve ek ödemeden faydalandırılmayan Devlet Hava Meydanları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan idari memur gibi meslek gruplarının da bu ödenekten faydalanması için daha önce yaptıkları talepleri yeniledi.
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ise, özellikle 4 ve 5. gruptaki isteklerin aciliyeti sebebiyle maaşlarından kesinti yapılmaması, yapılmışsa, bunun geri iade yapılması için, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve DPT ile koordineli bir çalışmaya gideceğini söyledi. Bakan Başesgioğlu, diğer hususlarla ilgili olarak da bayram sonrası Toplu Görüşme Heyetini toplantıya davet ederek konunun taraflarını bir araya getirip çözüme kavuşturulması için gayret göstereceğini söyledi.

Hiç yorum yok: