25 Nisan 2009 Cumartesi

BAYINDIR MEMUR SEN DAVA AÇTI

BAYINDIR MEMUR SEN İdari Müdürlerin Ek Ödeme Mağduriyetini Mahkemeye Taşıdık
Faaliyetler Aynı iş, görev ve sorumluluklarla donatılarak makam tazminatı almayanların çok farklı ek ödeme oranlarından istifade ettirilmeleri açıkça hukuka aykırıdır. Teknik hizmetlerden gelmek sureti ile idareci olan personel ile idari hizmetlerden gelmek sureti ile idareci olanlar arasında örneğin şube müdürleri arasında aylık 350-400 TL arasında maaş farkının oluşmasına sebebiyet verilmektedir.

Hattı zatında yapmış oldukları idarecilik görevi idari hizmetler kadrosunda yer almakta olup, teknik hizmetler sınıfı ile bir ilgisinin olmamasına karşın ek ödemeden %100 oranında istifade ederken idari hizmetler kadrosundayken idarecilik görevinde bulunanların daha az bir ek ödemeden istifade etmelerinin hukuki uyarlılığı bulunmamaktadır. Sonuç olarak, açıkça hukuka aykırı bu uygulamanın giderilmesi için öncelikle yürütmenin durdurulması kararı ve hukuka aykırı işlemlerin iptallerine karar verilmesini talep etme zarureti bulunmaktadır.


http://yenisite.bms.org.tr/images/stories/haberler/merkez/idarimudurdava/ekodemedavadilekcesi.doc

Hiç yorum yok: