25 Ağustos 2009 Salı

Fiiili Hizmet Zammı

MKE Kurumunda çalışan memurların Fiili Hizmet Süresi zammından yararlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yazılı başvuru yapılmış olup Sosyal Güvenlik Kurumunun tutumuna bağlı olarak dava açılacaktır . Bilindiği üzere Memur Sen ve Enerji Bir Ben Bu konuyu bu yapılmakta olan Toplu Görüşme Masasınada taşımıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NAKONU : Fiili hizmet zammının uygulanması talebi hakkındadır.


Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası Kanunu’nun 40. maddesinde fiili hizmet süresi zammı düzenlenmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirlenmiştir.

Buna göre “Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesinde fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları sayılmış, 6. maddede de fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerleri ve işlerinin ne şekilde tespit edileceği düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 6. maddesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işyerlerinin Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen fiili hizmet süresi zammı kapsamında olup olmadığının tespitini yapacağı ifade edilmiştir.

Ancak başta MKE kurumunda çalışan üyelerimiz olmak üzere çalışanların sağlığını tehlikeye atmasına rağmen fiili hizmet zammından yararlandırılmadığı görülmektedir.

Oysa yukarıda ifade edilen Kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca, Kurumunuzca, Makine Kimya Endüstrisi’ne bağlı fabrika ve işyerlerinde tespit yapılarak bu yerlerde çalışan personelin fiili hizmet zammından yararlandırılması gerekmektedir. MKE kurumuna bağlı fabrika ve işyerlerinde boğucu, zehirli, patlayıcı madde vb. imalat yapan, sağlığını tehlikeye atarak kamu hizmetini ifa eden personelin 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesinde düzenlenen fiili hizmet süresi zammından yararlanması için gereğinin yapılmasını, neticeden tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.
Bilgi için :

- MKE Kurumu Genel Müdürlüğü

Hiç yorum yok: