18 Eylül 2010 Cumartesi

ENERJİ BİR SEN ÜYELERİ YEMEKTE BULUŞTU


Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanlığı tarafından Vural Alabalıkta Enerji Bir Sen üyelerine Akşam Yemeği verdi. Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İbiş, Yemeğe Katılanlara bir Konuşma Yaptı.
Milletimiz TBMM’nin yapamadığını yaptı ve demokrasiye olan inancını ve güvenini hür iradesiyle ortaya koydu. Herkes millet iradesine saygılı olmalıdır. Referandum da, halkımız iradesini ortaya koymuş ve kararını vermiştir. İktidar ve muhalefet milletin kararından gerekli dersi çıkarabilmelidir. Türkiyemiz daha fazla özgürleşmeli, insanımız inancında fikrinde daha fazla hür olmalıdır. Sendika olarak Anayasanın tam bir sivil anlayışla tümden değiştirilmesini istiyoruz. İktidar ve muhalefet uzlaşı yollarını zorlamalıdır.

Anayasa, millet için toplumsal sözleşme niteliğinde olduğu için hazırlanırken geniş kesimlerin memnuniyeti aranmalıdır. Herkes daha ileri bir demokrasi için elinden geleni yapmalı, insanımızı mutlu, devletimizi güçlü ve adil kılmak için gayret göstermelidir.

Memur Sendikacılığı açısından 12 Eylül Refandumundan öncesi ve sonrası olarak değerlendirilecektir. 12 Eylül den sonra ortaya çıkan süreci Memur Sendikalar için önemli görmekteyiz. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden kimlerin yararlanacağı, toplu sözleşmenin nasıl yapılacağı, , kanunla yani TBMM tarafından düzenlenecektir. Yine, toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde devreye girecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun üyeleri, yapısı ve karar alma şekli de kanunla belirlenecektir. Bu süreci Memur Sendikaları iyi değerlendirmelidir. Toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçilmesi önemli bir sürectir.

2010 Yılı Toplu Görüşmesi Toplu Sözleşme gibi sonuçlandı emeği geçen herkese teşekür ediyorum. Memur-Sen, son kez yapılan toplu görüşmeleri, kamu çalışanlarının yüzünü güldüren sonuçlarla tamamladı. Sadece Memur-Sen’in imzasının olduğu kazanımların bazıları şu şekilde:
1- Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döneminde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde % 4 oranında artış olacak şekilde zam yapılması,
2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin, Ocak 2011 tarihinden itibaren 80 TL. artırılması,
3- Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 TL ve ikinci yarısında 20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi,
4- Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenmesi,
5- Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile sözkonusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01/07/2011, ikinci altı ay içinse 01/01/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması.
Bu maddelerin dışında memurların özlük haklarını geliştirici maddede uzlaşma sağlanmış ve üzerinde çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Enerji Bir Sen üyesi iken Emekliye ayrılan Nail KESKİNLİ’ye Sendikaya
yapmış olduğu katkılardan dolayı Şube Başkanı Cebrail İBİŞ ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından bir plaket verdi.
Yemeğe çok sayıda davetli katıldı.

Hiç yorum yok: