31 Aralık 2010 Cuma

Haklarımızı istiyoruz.

Keçi’lerle ilgili düzenlemelerin Torba’ya atılmasını; müdürler ve benzeri unvandakilerle İtfaiye personeliyle ilgili düzenlemelerin ise Torba’dan çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz.

Yeni yıldan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen ve tüm memurlara yeni mali ve sosyal haklar sağlayan Torba Yasası’nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam ediliyor.

Bazı Kamu Alacaklarını Yeniden Düzenleyen yasa olarak Meclis gündemine gelen ve ‘Torba Yasası’ diye adlandırılan tasarıdan 1 sayılı cetvelde görev yapan personelin ek tazminatlarının %100 den % 200’e artırılmasını öngören madde ile İtfaiye personelinin GİH sınıfına geçmesini öngören maddeler tasarıdan çıkarıldı.

Maliye Bakanlığının isteği üzerine bütçeye yük getireceği gerekçesiyle Torba Yasa’ dan bu maddeler çıkarılırken, Orman Kanunu’nda değişikliği içeren “Ormanlık alanlarda keçilerin otlatılabilmesine olanak sağlayan” madde ‘Torba Yasa’ya dâhil edildi.

Tepkilerimiz ve girişimlerimiz sürüyor

Personel lehine olan maddelerin inanılmaz şekilde tasarıdan çıkarılmasına olan tepkilerimiz ve girişimlerimiz de devam ediyor.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların Meclis kapısındaki yaptıkları protestolu basın açıklamasından başka Plan ve Bütçe Meclis Komisyonunda bulunan milletvekilleri nezdinde de görüşmeler yapılmaktadır.


Tüm çalışanların hak ve çıkarları için geceli-gündüzlü çalışan ve bu uğurda mücadele veren sendikamıza herkesin destek vermesini bekliyoruz.

Hiç yorum yok: