6 Şubat 2011 Pazar

Sözleşmeli personel 113 TL lik Aile yardımı alacak http://www.memurlarsitesi.net/haber/647/sozlesmeli-personele-aile-yardimi-odenecek-haberi.html.
Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ torba yasayla ilgili bir açıklama yaptı. Toplu görüşme kazanımlarımızdan olan ve Torba Yasa içinde yer alan hizmet sözleşmelerinden damga vergisinin kaldırılması ile sözleşmeli personele aile yardımı ve sendikalı kamu çalışanına üç ayda bir toplu görüşme primi ödenmesi hakkındaki düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda Görüşmelerine devam ediliyor. Tasarının 5’inci bölümü de kabul edildi. Kabul edilen maddelerle çalışma yaşamında bazı haklar getirmektedir.
Kamu çalışanları özelinde kazanım olarak adlandırılabilecek yasal düzenlemeler;
Yabancı ülkede çalışmak için izin alan memurun eşine de aynı sürede aylıksız izin hakkı getirilmesi,
özürlülere esnek çalışma koşulları sağlanması,
Hamilelerin, gebeliğin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl süresince gece nöbeti ve gece vardiyasından muaf tutulması,
mazeret izin sürelerinin ve kapsamının arttırılması,
Doğum ve evlat edinme sonrası ücretsiz izin süresinin 2 yıla çıkarılması,
yurt dışı eğitimine bağlı izin süresinin eğitim boyunca sürmesi,
izinsiz il dışına çıkış,
toplu dilekçe ve müracaatların suç kapsamından çıkarılması,
disiplin cezalarına itiraz hakkı tanınması,
geçici görevlendirmenin 6 ayla ve mesleki nitelikle sınırlanması ile memurun muvafakatine bağlanması,
5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.
Kabul edilen maddeyle başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor. Emekli yolluğunun 500 Liradan 750 Liraya çıkarılması,
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecek.
Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek. Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, ödenek. Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırıldı. Böylelikle Sözleşmeli personel 113 TL lik Aile yardımı alacak.
KİT’lerde 1 sayılı cetvele tabi Müdürlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının% 200’ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenecek.
KİT Personeline sendikalı olma hakkının verilmesi şeklinde sıralananabilir.

www.memurlarsitesi.net/haber/647/sozlesmeli-personele-aile-yardimi-odenecek-haberi.html

1 yorum:

ferhatcopur dedi ki...

Sayın Başkan Özverili çalışmalarınız için teşekür ederiz.