25 Ekim 2011 Salı

Genel MüdürVekili Kadir UYANIK ve Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ÖZDEN'i vediğer Kurum yöneticiler ziyaret ettiler*www.enerjibirsenkirikkale.org* *" Dürüst ve İlkeli Sendikacılık "*Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ, MühendislerDerneği Başkanı Mehmet ŞENER, UMİDER Başkanı Abdullah GÖNBE veTeknikerler Birliği üyesi Çelebi VARLOĞLU ile birlikte Genel MüdürVekili Kadir UYANIK ve Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ÖZDEN'i vediğer Kurum yöneticiler ziyaret ettiler. Ziyarette MKE Kurumunda 2011Yılı Yüksek Planlama Kurulu Kararlarının MKE Kurumunda Uygulanmasıkonusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur. Enerji Bir Sen KırıkkaleŞube Başkanı İBİŞ , YPK kararının 8. maddesinde KİT YönetimKurullarına Ücretleri yeniden düzenleme yetkisi verdiğinibelirtmiştir. İbiş,YPK Kararında "Kamu iktisadi teşebbüsleri 399sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahilpozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait endüşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla,görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitimdüzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üstunvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşikyapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgiliteşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir." denmektedir.demiştir.MKE Kurumu Yöneticileride Kanunların kendilerine verdiği yetkiyisözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksektemel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliğive önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmetsüresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna aitücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve maliimkanları dikkate alınarak kullabileceklerini bunun içinde MKE KurumuYönetim kurulu yetkili olduğunu belirttiler.

Hiç yorum yok: