14 Mart 2008 Cuma

MEMUR-SEN ÇALIŞMAMA HAKINI KULLANACAK


Memur Sen çalışmama hakkını kullanıyor12 Mart 2008Memur Sen Konfederasyonu TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa tasarısı ile ilgili olarak bir genelge yayınlamış ve Emek platformu tarafından alınan eylem kararına katılınması yönünde teşkilatlarını bilgilendirmiştir.Anılan genelgede;“TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının değişiklik öngören tasarısı, Sosyal Sigortalar ve Sağlık alanında bazı düzenlemeler getirmektedir. Tasarı ile yeni sigortalı olacak:- Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaş sınırı kademeli olarak kadın ve erkeklerde 65’e yükseltilmektedir.- Prim gün sayısı 7 binden 9 bine yükseltilmektedir.- Malüllük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık hizmet süresi 10 yıla, 900 günlük prim gün sayısı 1800 güne çıkartılmaktadır.- Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için %2’ye indirilmektedir.-Bu itibarla Emek Platformu Başkanlar Kurulu, platformu oluşturan tüm kuruluşların katılımı ile 10 Mart 2008 tarihinde saat 15.00’de Türk –İş Genel Merkezinde toplanmış, SSGSS Yasa tasarısına ilişkin değerlendirmeleri yapmış, aşağıdaki kararlar alınmıştır.Alınan karara göre;-13 Mart Perşembe günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.-14 Mart Cuma günü saat 10.00-12.00 arası uyarı amaçlı “çalışmama hakkı” kullanılacaktır.-Bu uyarılara rağmen tasarı TBMM Genel Kurulu’nda bu haliyle görüşülmeye başlanırsa aynı gün Emek Platformu bileşenlerinin yöneticileri ve temsilcileri Ankara’da toplanıp tepkilerini TBMM ‘ye ileteceklerdir.Memur-Sen Yönetim Kurulu Bağlı Sendikalarımızın yönetimiyle birlikte 11.03.2008 tarihinde, saat 18.00’de M.T. A. tesislerinde toplanmış Emek Platformunda alınan kararı olumlu bulmuş, eylemlere katılma kararı almıştır.”İfadesine yer verilmiştir.

Hiç yorum yok: