26 Ağustos 2008 Salı

İTFAİYE PERSONELİ GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA ALINMASI MUTABAKATINA VARILDI


Toplantı çıkışında basın açıklaması yapan Gündoğdu, personel giderlerinin faiz giderlerinin altında belirlenmesine tepki gösterdi. Hükümetin Toplu Görüşme masasına getirdiği rakamların kabul edilemez olduğunu, Perşembe günü yapılacak 4.oturuma yeni rakamlarla gelinmesi gerektiğini dile getiren Gündoğdu, “300-500 rantiyeci ve faizciye bütçeden 56 milyar750 milyon YTL, 2 milyon 154 bin kamu personeline ise sadece 52 milyar 444 milyon YTL pay ayrılmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur, kamu işveren kurulu ve hükümetin Perşembe günü yapılacak müzakerelere yeni rakam ve tekliflerle gelmelerini bekliyoruz.Yapılacak yeni teklif kamu çalışanlarına müjde niteliğinde olmalıdır” dedi.

Genel Başkan Gündoğdu, 2009 yılı personel giderleri için 5.759 Milyar YTL ilave kaynak ayrıldığını söyleyerek bu kaynağın yetersiz olduğunu ifade etti. Personel giderlerinin faiz giderlerinin üzerine çıkarılması gerektiğini dile getiren Gündoğdu, büyümeden pay verilmesi, Ocak ayında ek ödeme yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Memurlara görüşmeler sırasında grevli toplu sözleşmeli sendikal hak konusunda ilerleme kaydedildiğini belirten Gündoğdu, 2009 yılında toplu görüşme değil toplu sözleşme masasına oturma umudunun arttığını söyleyerek “2009 yılında Rica Yasasından kurtulup paydaş olmak istiyoruz” dedi.
Çalışma şartları, Özelleştirme ve Demokratik hakların değerlendirildiği 4.oturumda önemli kazanımların elde edildiğini ifade eden Gündoğdu, Kamu Görevlisinin isnat ve iftiralara karşı korunması konusunda 657 sayılı kanunun 25.maddesinde yer verilen hükümlülüğün yerine getirilmesi, istikrar bulmuş yargı kararlarının benzer durumdaki personele de uygulanarak genişletilmesi, Önlisans ve Lisans tamamlama, memurların görev tanımlarının dışında iş yaptırılmaması, engelli kamu çalışanlarının diğer kurumların servis araçlarından yararlanması, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların giderilmesi, atama ve yer değiştirmede pozitif ayrımcılığın yapılması, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalışan sözleşmelilerin izinlerinin yıl içinde kullandırılmasının sağlanması, KİT’lerde çalışan ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan İtfaiye personelinin diğer kurumlarda ki itfaiye personeli gibi genel idare hizmetler sınıfına alınması, 4/B kapsamında çalışan sözleşmeli personelin becayiş, eş tayini ve askerlik dönüşü işe başlama gibi sorunlarının çözülmesi ile İtfaiye araçlarının ve ambulansların kasko yapılması konularında Kamu İşveren Kuruluyla mutabakata varıldı. Ayrıca özelleştirmeden doğan problemler karşısında kamu işveren kurulu ve sendikalar arasında durum tespiti yapıldı ve 6 madde üzerinde sorunların giderilmesi açısından prensip kararı alındı.

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu, “Mutabakat altına alınan bu kararların bir takvim yılı içinde çözülmesi konusunda Memur-Sen olarak takipçi olacağız” dedi.

Hiç yorum yok: