9 Ocak 2011 Pazar

Torba YasaEnerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail ibiş, Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda “Torba Yasa”dan çıkarılan 399’a tabi I Sayılı cetvelde görev yapan personelin ek tazminat oranlarıyla ilgili madde ve itfaiye personelinin GİH Sınıfına geçirilmesini öngören maddenin yeniden “Torba Yasa”ya dâhil edilmesi Meclis’e faks ve e-mail eylemi başlatıyoruz.” dedi


Bilindiği gibi 28 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan son YPK kararı gereğince, Ek Ödeme kapsamındaki personellerden; Mühendis, Teknik Şef ve Müdür Yardımcısı unvanlı personele %68 oranında ek ödeme uygulamasına geçilmesi üzerine, yönetici konumundaki 399 sayılı KHK’nin ekli 1 Sayılı Cetvele tabi personel, maiyetindeki personelden daha az ücret alan konuma düşmüştür.

Hiyerarşik yapıyla uyumlu olmayan bu durumun oluşturduğu olumsuzluğun giderilmesi için, 2010 Yılı Toplu Görüşmeleri sonunda Memur-Sen ile hükümet arasında imzalanan mutabakat metninde, I Sayılı Cetvele tabi personelin ek tazminat oranlarının %200’e kadar çıkarılmasına da yer verildiği, Mutabakat Metninin gereği olarak Hükümet tarafından Meclis’e sev edilen “Torba Yasa” içinde yer aldığı halde söz konusu düzenleme maddesi TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda Yasa’dan çıkarılmıştır. Madde'nin “Torba Yasa”dan çıkarılması, Memur-Sen’e bağlı sendikalarca Meclis’in Dikmen Kapısı önünde bir basın açıklamasıyla anında protesto edilmiştir.

Her türlü güç koşullar altında görev yapan itfaiye personelinin diğer sorunlarının çözümünün yanında Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetleri Sınıfına geçmeleri için de Sendika olarak birlikte mücadele ettik.
Bu yıl ise yine girişimlerimizle Konfederasyonumuz Memur-Sen ile Hükümet arasında sağlanan mutabakat içinde itfaiye Personelinin GİH Sınıfına geçirilmesi maddesi de yer almıştı.
Ancak,tüm itfaiye Personelini sevindiren bu olumlu adımlar, söz konusu maddenin Meclis Plan ve Bütçe Alt Komisyonu sırasında “Torba Yasa” dan çıkarılmasıyla sekteye uğratılmıştır.
Bu konuda Konfederasyonumuzca yapılan girişimlerin yanı sıra çalışanlarımızın katılımlarıyla sendika olarak ilgili milletvekillerine faks ve e-mail gönderme eylemi başlatılmıştır.

1 Sayılı personelin ek tazminat oranlarında artış öngören maddenin ve itfaiye personelinin GİH geçirilmesi ilgili kanunun yeniden “Torba Yasa”ya dâhil edilmesi için, 10 Ocak 2011 pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine faks ve e-mail ile gönderiyoruz.
m.acikalin@tbmm.gov.tr , recaiberber@tbmm.gov.tr , sureyya.sadi.bilgic@tbmm.gov.tr , necdet.unuvar@tbmm.gov.tr , halil.aydogan@tbmm.gov.tr , badak@tbmm.gov.tr , ali.osman.sali@tbmm.gov.tr , sedat.kizilcikli@tbmm.gov.tr , cahit.bagci@tbmm.gov.tr , info@aliyuksel.com , alaattin@alaattinbuyukkaya.com , tugrul.yemisci@tbmm.gov.tr , muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr , eyup.ayar@tbmm.gov.tr , osmandemir@tbmm.gov.tr , keremaltun@tbmm.gov.tr , ilhan.evcin@tbmm.gov.tr , osman.kaptan@tbmm.gov.tr , mustafa.ozuyurek@tbmm.gov.tr , harun53@gmail.com , bulent.baratali@tbmm.gov.tr , mevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr , gurolergin@tbmm.gov.tr , hasan.macit@tbmm.gov.tr , mehmet.gunal@tbmm.gov.tr , emin.haluk.ayhan@tbmm.gov.tr , mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr , erkanakcay@mhp.org.tr , , munirkutluata@mhp.org.tr

Hiç yorum yok: