5 Eylül 2009 Cumartesi

Memur-Sen Kamu çalışanlarının Haklarını alana kadar. Haklı mücadelesine devam edecektir.


Hükümetle Memur sendikaları arasında yapılan toplu görüşme bilindiği üzere uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hükümetin yüzde 2,5 artı 2,5 zam önerisine Memur Sen olarak imza atmadık atmayacağımız. 2010 yılında memura önerilen yüzde 2,5 artı 2,5'lik zammın krizde kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntıya çare olmayacaktır. Uzlaştırma Kurulu, memur maaşlarına gelecek yılın birinci altı ayında yüzde 4 ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılmasını önermiştir. Hükümet bu öneriyi dikkate almaya davet ediyoruz.

Memur- sen Yapmış olduğu Ekonomik Kriz ve Kamu Çalışanları Etki-Analiz Araştırması’ sonucu kamu çalışanlarının yüzde 93.7’si ekonomik krizden olumsuz etkilenmiş, tamamına yakınıysa borçlu hale gelmiştir. Memurlar hayatlarını borçla idame ettirmektedir. Ekonomik krizin kamu çalışanları teğet geçmemiş ezmiş geçmiştir. Ülkemizde 9 milyon kredi kartı borçlusunun olması ve bunların 875 binin icra takibiyle karşı karşıyadır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun öngördüğü toplu görüşme sistemi, kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretmek bir yana görüşmenin ürünü Mutabakat Metni’nin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak bir yaptırım içermemesi nedeniyle yeni sorunlara kaynaklık etmektedir. Bu çerçevede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grev, sendikalara üyelik, sendikaların hak ve faaliyetlerine yönelik sınırlamalar öngören hükümler başta olmak üzere uluslar arası sözleşmelerdeki toplu pazarlık hakkına ilişkin gereklerle çelişen düzenlemelerinin oluşturduğu aksaklıkların giderilmesini sağlayacak geniş kapsamlı değişiklik yapılmalıdır. Siyasi iktidarın çalışma yaşamını demokratikleştirmelidir. Bunun yolu da Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Hakkından Geçmektedir. Demokratik açılım Memurlara da yapılmalıdır. Avrupa Birliği ve İLO Sözleşmeleri gereği bu hak memurlara verilmelidir. Hükümet memurları üvey evlat olarak görmekten vazgeçmelidir.

Tüketicilerin geliri artırılmadan, alım gücü yükseltilmeden piyasalar canlandırılamaz. Kriz sürecinde iş dünyasına yönelik 70’in üzerinde tedbir alınmış, bu tedbirler çerçevesinde 50 milyar TL sübvanse edilmiştir. Bu kapsamda; emeklilere ve kamu çalışanlarına altışar aylık dönemler halinde 600’er TL olmak üzere kriz bitinceye kadar “kriz çeki” verilmelidir. Kamu çalışanlarının vergi oranları 5’er puan düşürülerek vergi yükü azaltılmalıdır. Böylece kamu çalışanlarına kaşıkla verilen zammın kepçeyle alınmasının önüne geçilmiş olacaktır.

Çalışma barışını ve motivasyonunu bozan ve olumsuz etkileyen çalışanlar arasındaki “Ek Ödeme” farklılıkları giderilerek sosyal adaletin gereği olan “eşit işe eşit ücret” ilkesi hayata geçirilmelidir.
Değerli âğıt bedelleri 15 %50 oranında artırılmıştır. Sürücü belgeleri 40 liradan 60 liraya, nüfus cüzdanları 3 liradan, 4,5 liraya, pasaportlar 90 liradan, 135 liraya yükseltilmiştir. Elektriğe 21.08 oranında artırtılmıştır krizin faturası kamu çalışanları sabit ve dar gelirliye çıkarılmıştır.
Danıştay kararına rağmen yayınlanan Maliye bakanlığının Hasta katılım payı genelgesi ile Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının faturası kamu çalışanlarıma çıkarılmıştır.
Memur-Sen Kamu çalışanlarının Haklarını alana kadar. Haklı mücadelesine devam edecektir.

Hiç yorum yok: