22 Ağustos 2010 Pazar

Ak Parti İl Başkanına dosya verdi


Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün Kırıkkale’ye yapacağı ziyaret nedeni ile Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Yönetimi tarafından hazırlanan MKE Genel Müdürlüğü Personel Sorunları içeren dosyayı AK Parti il Başkanı Zühtü AKSAL’a teslim ettiler. Dosya Teslimin bir konuşma yapan Şube Başkanı Cebrail İBİŞ, Dosyanın içerisinde Ana Başlıklar halinde Maaşların Tavan Ücretten verilmemesi: Sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerle ilgili olarak, üst ve alt sınırlar YPK kararı ile belirlenmektedir. Ancak, Kurumumuz maaşları genellikle alt sınırdan vermektedir. Bu durumda başkaca herhangi bir ödeme alamayan personelin maaşları, başka adlar altında ek ödeme alan diğer kurumların personeline oranla sürekli erimektedir.
Görevde Yükselme Sınavlarının Yapılmaması ve Yeterli Kadro Bulunmaması, KİT’lerde Çalışan İdari Personele Ek Ödeme Verilmemesi,KİTlerde çalışan sözleşmeli personel maaş haricinde herhangi başkaca bir ödeme alamamakta, yemek ve servisten ücreti mukabilinde yararlanabilmektedir. Ayrıca ortalama olarak Haziran ayında %20’lik vergi dilimine girilmesi nedeniyle, maşlar her yıl en az %5 oranında azalmaktadır. 399’a Tabi Sözleşmeli Personelin Yemek ve Servislerden Bedeli Mükabilinde Yararlandırılması, son yıllarda KİT personeline yönelik olarak yürütülen politikalar belirlenirken, KİT’lerin iktisadi alanda ticari esaslara faaliyet gösterdiklerin göz ardı edildiği görülmektedir. Bu durumda MKEK başta olmak üzere hiçbir KİT’in yetişmiş kaliteli elemanı bünyesinde tutması mümkün görünmemektedir. Kurum Çalışanları Fiili Hizmet Zammın yararlanamaktadırlar. Bu ve buna bezer sorunlarımıza çözüm beklemeteyiz.
AK Parti İl Başkanı Zühtü AKSAL’da , Dosyayı Milli Savunma Bakanına ileteceğini ve sorunlara çözüm üreteceğini söyledi.

Hiç yorum yok: